Klima

Klima je mediteranska, određuju je more i kontinentalno zaleđe. Bogata vegetacija (hrastova i borova šuma, agave, lavanda, ružmarin, lovor, masline i vinogradi) zajedno sa morem garantiruju čist i mirišljav zrak.

Zbog svoje blage klime i relativno vlažnog zraka u uporedbi sa temperaturom, čitav je otok povoljan za liječenje astmatičnih oboljenja.

Prosječne temperature jadranskog otoka Unije po mjesecima:

Monat Temp. Monat Temp.
Siječanj 7,5 C° Srpanj 24,6 C°
Veljača 7,6 C° Kolovoz 24,3 C°
Ožujak 9,8 C° Rujan 21,3 C°
Travanj 13,7 C° Listopad 16,1 C°
Svibanj 17,7 C° Studeni 12,1 C°
Lipanj 21,8 C° Prosinac 9,3 C°