Impressum

Impressum podaci prema § 5 Zakona o telemedijama:

Margarete Milcinovic Lange Str. 54 70174 Stuttgart

Telefon: 0711-2265841 E-Mail: info@unije.de

Jamčenje za sadržaje

Kao ponuđač telekomunikacijskih usluga smo shodno § 7 stavu 1 Zakona o telemedijama (ZOT) odgovorni za vlastite sadržaje na tim stranicama prema općim zakonima. Shodno §§ 8 do 10 ZOT kao ponuđač telekomunikacijskih usluga nismo obvezni nadgledati prenesene ili memorirane informacije odn. istraživati okolnosti koje bi ukazale na protupravnu radnju. Obveze glede odstranjivanja ili blokiranja korištenja informacija prema općim zakonima ostaju nedirnute. Međutim, dotično jamčenje je moguće tek od trenutka saznanja za konkretne povrede prava. U slučaju saznanja o odgovarajućoj povredi prava, mi ćemo odmah odstraniti takve sadržaje.

Jamčenje za linkove

Naša ponuda sadrži linkove eksternih webstranica trećih osoba na čije sadržaje mi nemamo uticaja. Zbog toga mi i ne možemo jamčiti za tuđe sadržaje. Za sadržaje povezanih stranica uvijek je odgovoran dotični ponuđač ili provider. Povezane stranice u vrijeme povezivanja bivaju preispitane glede mogućih pravnih prekršaja. Protupravni sadržaji u trenutku povezivanja nisu bili prepoznatljivi. Stalna kontrola sadržaja povezanih stranica bez konkretne sumnje na povredu prava nije prihvatljiva. U slučaju saznanja o povredi prava, mi ćemo odmah odstraniti takve linkove.

Autorsko pravo

Sadržaji i djela sa stranice, koji su sastavljeni od strane providera podliježu njemačkom autorskom pravu. Umnožavanje, obrada, širenje i svaka vrsta korištenja izvan granica autorskog prava zahtijevaju pismenu suglasnost dotičnog autora odn. sastavljača. Stranica i njen sadržaj mogu biti skinuti odn. kopirani samo u privatnu, a nikako u komercijalne svrhe. Ukoliko sadržaji jedne stranice nisu autorsko djelo providera, pazit će se na autorska prava trećih osoba. Sadržaji trećih osoba biti će posebno označeni kao takvi. Ukoliko ipak opazite povredu autorskog prava, molimo Vas da nam to javite. U slučaju saznanja o odgovarajućoj povredi prava, mi ćemo odmah ukloniti takve sadržaje.