Webcam

Da bi u svom browseru vidjeli web-cam, kliknite ovdje.

Molimo da prvenstveno koristite sljedeće browsere:

  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome

Ukoliko koristite Internet Explorer 10 ili 11 molimo Vas da obratite pažnju na sljedeće:

Prilikom prvog pozivanja Webcam stranice sa Internet Explorerom postoji mogućnost da se pojavi obavijest: „Press Reload if no image is displayed“ . To otpada prilikom sljedećih pozivanja ukoliko ste poduzeli sljedeća podešavanja:

  • Internet Explorer 10: Tools -> Compatibility View Settings podešavanja kompatibilne slike
  • IE Internet Explorer 11: podešavanja (zupčanik) -> Compatibility View Settings odn. podešavanja kompatibilne slike

•Nakon reda „Dodati sljedeću webstranicu“ možete uneseni podatak među povjerljive webstranice. dodati“ . Molimo da kliknete „Dodati“ i da potom zatvorite.

Poslije toga će Vam se pojaviti pitanje da li želite instalirati program Axis, kliknite „DA“.

Sada bi trebali vidjeti video prijenos.

Za mobilne uređaje skinite IP Cam Viewer ili za Android Android ili za iOS. Nakon instaliranja dodajte novu IP-kameru sa URL-om unijewebcam.dyndns.org.